κατασκευαστική τεχνική εταιρεία

posticon Πολιτική Ποιότητας

Η φήμη της κατασκευαστικής εταιρείας metron που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, βασίζεται στην ικανότητά της στην ανακαίνιση χώρων, στις κτηριακές μελέτες σε ανταγωνιστικές τιμές, στη συνεχή βελτίωση των παροχών χάρη της τεχνογνωσίας που διαθέτει και του συστηματικού ελέγχου ποιότητας.

Η Πολιτική της τεχνικής εταιρείας metron είναι να επιτύχει την εφαρμογή και διατήρηση προδιαγραφών που θα της εξασφαλίζουν την παροχή των υπηρεσιών της και θα ικανοποιούν τις αναμενόμενες και δεδηλωμένες απαιτήσεις των πελατών της, καθώς επίσης και της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Στόχοι της επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η μείωση των προβλημάτων στις εφαρμογές των προϊόντων και η αποτελεσματικότητα των τεχνικών έργων.

Επιτυγχάνοντας τους παραπάνω στόχους, οι πελάτες της metron παραλαμβάνουν υπηρεσίες με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στην τεχνογνωσία και αισθητική.

Η Διοίκηση της metron για να υποστηρίξει την επιτυχία των παραπάνω στόχων και για να αποδείξει έμπρακτα της δέσμευσή της για την ποιότητα αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνο με το παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000. Παράλληλα εφαρμόζει το παγκοσμίως αποδεκτό Σύστημα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801/ OHSAS 18001 και ακολουθεί πιστά τους όρους και τις δεσμεύσεις του.

Η metron διατηρεί τον έλεγχο και τη σταθερή ποιότητα με την παραγωγική δομή της, την προσεκτική επιλογή των α' υλών, τους σχολαστικά επιλεγμένους προμηθευτές και συνεργάτες, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της και πάνω απ' όλα με την προσωπική εργασία και τον έλεγχο των ιδίων των επιχειρηματιών.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.