κατασκευαστική τεχνική εταιρεία

posticon Ανθρώπινο Δυναμικό

Η κατασκευαστική εταιρεία metron που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη είναι στελεχωμένη με ικανούς και έμπειρους μηχανικούς - (αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς) - διακοσμητές και εργοδηγούς. Απασχολεί μόνιμα ένα δυναμικό 10 περίπου τεχνιτών και πλαισιώνεται από 8 υπαλλήλους διοίκησης.

Η τεχνική εταιρεία metron εκπαιδεύει και ενημερώνει συνεχώς το έμπειρο εργατοτεχνικό δυναμικό της πάνω σε κάθε νέο υλικό και την πρακτική εφαρμογή του. Διαθέτει εξοπλισμό και πληθώρα ειδικών εργαλείων για τις διάφορες εφαρμογές, και έχει στην ιδιοκτησία της αρκετά φορτηγά και έναν γερανό για την άμεση μεταφορά υλικών και εργατών. Οι τεχνίτες καθοδηγούμενοι από τους μηχανικούς και τους εργοδηγούς, εκτελούν το κατασκευαστικό έργο πετυχαίνοντας το βέλτιστο τεχνικοοικονομικό αποτέλεσμα.

Το έμπειρο διοικητικό προσωπικό, με πνεύμα ομαδικότητας και αίσθημα ευθύνης, υποστηρίζει σημαντικά την όλη προσπάθεια, ολοκληρώνοντας τη σωστή σχέση εταιρείας - πελάτη.

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε έναν ευχάριστο χώρο 100 m², στον οποίο παρουσιάζονται ποικίλες εφαρμογές υλικών και πραγματοποιούνται οι τεχνικές μελέτες.

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.